Apie 2005 m. festivalį

Festivalis „Sielos“ įvyko 2005 metais lapkričio 19 d. Klaipėdoje. (LCC, Michealsen centre). Festivalį organizavo Vš.Į. Gerosios Naujienos centras ir Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba.

Lietuvos krikščioniško fondo mokyklos (LCC) salė buvo sausakimša jaunimo.Gera, kai yra sukuriama erdvė, kurioje žmonės gali atskleisti savo sielos gelmes. Juk mes visi esame panašūs į Kuriantį Dievą. Muzikanto sielos išraiška yra kūryba išreikšta per muziką. O kiek daug tokių Lietuvoje! Džiugu!

Šiuo rengiamu festivaliu buvo siekiama populiarinti ir supažindinti plačiąją Lietuvos visuomenę su tokio pobūdžio muzika, padėti jai atrasti kelius į šiuolaikinį jaunimą. Stiliumi būdama šiuolaikiška, o turiniu krikščioniška ir propaguojanti bendražmogiškas vertybes, tokia muzika atlieka didelį prevencinį darbą formuojant jaunimo mąstymą, vertybes ir elgesį.

Grupių pasirodymą stebėjo autoritetinga komisija, kuri vakaro gale išrinko „Sielos grupę“, „Sielos balsą“, „Sielos vadybininką“, „Sielos muzikantą“, „Sielos dainą“, „Sielos debiutą“ ir „Sielos įvaizdį“. Žiūrovai išrinko „Žiūrovų Sielos grupę“. Taip pat buvo įteikta nominacija už indėlį ir nuopelnus šiuolaikinei krikščioniškai muzikai. Po koncerto ir apdovanojimų nuskambėjo festivalio himnas.
Vėliau vakaras tęsėsi grupių pasirodymu su laisva programa.

2005 metų festivalio draugai:

 • LCC
 • Spaustuvė „Logotipas“
 • Klaipėdos radijas „9“
 • Klaipėdos televizija „Balticum“
 • Dienraštis „Klaipėda“
 • Interneto dienraštis www.bernardinai.lt
 • Žurnalas jauniems „LUX“
 • Žurnalas moterims „Tapati“
 • „STUDIO INFECT“
 • „PRIOR RECORDS“
 • Evangelizacijos paramos fondas